logo
19 ott 2015

INDAGINE SULL’INSERIMENTO DEI CITTADINI POLACCHI IN ITALIA

Cari Amici della Polonia,

siamo il Centro che nel 2004, anno dell’ingresso della Polonia nell’Unione Europea, ha scritto un volume dedicato alla vostra comunità in Italia.
D’accordo e con il sostegno della vostra Ambasciata a Roma e dei Consolati di Roma e di Milano, abbiamo deciso di aggiornare quella ricerca e di approfondire e mettere a disposizioni dati e considerazioni sull’attuale presenza polacca in Italia.
Il quadro, però, non sarebbe completo se non riportasse quanto voi stessi pensate sulla vostra situazione.
Vi invitiamo, perciò, a collaborare per la migliore riuscita di questa pubblicazione e a compilare un questionario appositamente predisposto, suggerendo di farlo anche ad altri vostri connazionali. Il questionario è assolutamente anonimo.
Potete restituirci via mail, fax o a mano agli indirizzi sotto riportati il form allegato, oppure preferibilmente compilarlo online al seguente link:

https://it.surveymonkey.com/r/IDOS_Centro_Studi_e_Ricerche (versione in lingua italiana)    

https://it.surveymonkey.com/r/IDOS_Centro_Studi_e_Ricerche_indagine_in_lingua_polacca                                  

Ci ripromettiamo di ultimare il libro entro l’anno e quindi di metterlo gratuitamente a disposizione in collaborazione con l’Ambasciata e i Consolati di Roma e di Milano.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il responsabile del progetto: Antonio Ricci, tel. 06.66514345 interno 1 o 2, cell. 339/2385229 – antonio.ricci@dossierimmigrazione.it

 Grazie anticipate e cordiali saluti

Prezentacja badań ankietowych dotyczących integracji obywateli polskich we Włoszech                                                                                                                     

Drodzy Przyjaciele-Polacy!

W 2004 roku, kiedy to Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, nasz ośrodek badawczy opublikował książkę poświęconą Polonii włoskiej.

W porozumieniu i ze wsparciem Waszej Ambasady w Rzymie  i konsulatów w Rzymie i Mediolanie, zdecydowaliśmy się na uaktualnienie badań oraz udostępnienie danych i uwag na temat dzisiejszej obecności Polaków we Włoszech. Obraz ten nie byłby kompletny, gdyby nie zawierał Waszych opinii na temat sytuacji Polonii, dlatego zapraszamy Was do współpracy. Niech naszym wspólnym celem będzie opublikowanie jak najlepszej książki o Was. Prosimy o wypełnienie przygotowanej przez nas anonimowej ankiety i o zaproponowanie Waszym rodakom, by zrobili to samo.

Obiecujemy, że zakończymy pracę nad książką do końca roku i będzie ona dostępna bezpłatnie w ambasadzie i w konsulatach w Rzymie i Mediolanie.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z osobą odpowiedzialną za ten projekt, panem Antoniem Ricci, tel. 06.66514345 wewnętrzny 1 lub 2, tel. kom. 339/2385229 – antonio.ricci@dossierimmigrazione.it .

Z góry dziękujemy za współpracę, łączymy wyrazy szacunku i przyjaźni,

https://it.surveymonkey.com/r/IDOS_Centro_Studi_e_Ricerche (versione in lingua italiana)    

https://it.surveymonkey.com/r/IDOS_Centro_Studi_e_Ricerche_indagine_in_lingua_polacca 

 

 

Condividi
 

    via Arrigo Davila, 16 - 00179 Roma - tel. +39 06 66514345 +39 06 66514502 - P.IVA 07944581003 - note legali